Projekty

Humor

Odkazy

About μ

Kontakt

Valid HTML 4.01!

Podmínky užití

About µ

μ Vítejte na mých stránkách, jmenuji se Štěpán Sem a pracuji jako programátor. Programuji zejména v Javě (vývoj aplikací typu tlustý klient) a příležitostně v Pythonu, nicméně se věnuji i webovým a XML technologiím, dále spíše zájmově strojovému učení (podrobnější seznam jazyků a technologií, které používám, najdete na níže odkazovaném LinkedIn profilu). Výstupy svých akademických či zájmových projektů budu postupně zveřejňovat stránce Projekty, jakmile dospějí do odpovídající fáze.

Abslovoval jsem Střední průmyslovou školu Vlašim, obor Strojírenství (2005). V roce 2009 jsem se zařadil mezi absolventy bakalářského oboru Informatika Vysoké školy ekonomické, kde jsem poté pokračoval navazujícím magisterským studiem Znalostních technologií (dobývání znalostí z dat, strojového učení; 2013) na Katedře informačního a znalostního inženýrství a Kvantitativních metod v managementu (operačního výzkumu; 2011) na Katedře ekonometrie.

Můj odborný profil najdete na síti LinkedIn:

View Štěpán  Sem's profile on LinkedIn

Kromě programování (a informatiky obecně) rád čtu (převážně, nikoliv však výlučně, sci-fi), příležitostně se věnuji turistice a geocachingu, občas elektronice (zejména jednodušším obvodům s mikrokontroléry PICAXE). Nemám rád pivo a sport, mezi mé oblíbené nápoje patří voda, zelený čaj, káva. Dávám přednost vážné hudbě, nejčastěji Bachovi1) či Vivaldimu. Po prohlédnutí těchto stránek (možná, časem) zjistíte, že mám rád mimo jiné "styl zelených monochromatických monitorů", poznámky pod čarou a řecká písmenka.

Budete-li mi chtít něco sdělit, použijte některý z kontaktů (vítám připomínky k formální či obsahové stránce webu, upozornění na překlepy,...).

That's μ.


1)Výsadní postavení skladatele potvrdí i Dirk Gently či Leto Atreides II(I)..