Projekty

Humor

Odkazy

About μ

Kontakt

Valid HTML 4.01!

Podmínky užití

Podmínky užití

Tyto stránky a materiály na nic vystavené jsou v maximální míře chráněny autorským zákonem. Není-li uvedeno jinak (díla výslovně uvolněná pod open source licencemi,…), lze jejich obsah používat pouze pro vlastní potřebu; šíření a použití pro další účely je povoleno pouze po předchozím písemném svolení autora. Obsah webu je chráněn časovými razítky a dalšími postupy umožňujícími v případě potřeby prokázání autorství.

V případě použití děl třetích stran jsou primární prameny příslušně odkazovány (způsobem, který v nově vytvořeném díle nepůsobí rušivě), pokud to podmínky užití díla vyžadují. Obvykle jde o užití děl třetích stran zveřejněných pod „volnými“ licencemi, o užití pro účely rešeršní či zpravodajské, případně o nepodstatná vedlejší užití děl (pro nekomerční účely). Ilustrační obrázky zpravidla pocházejí ze serveru Clker (podléhají bezplatnému užití).

Změna podmínek vyhrazena autorem.